Y tế

Luật sư của VIPRO sẽ hỗ trợ khách hàng những tư vấn phù hợp với các quy định pháp lý đầy thách thức trong quá trình thực thi các quy định của ngành y, quản lý và khoa học đang thay đổi nhanh chóng ngày nay. Chúng tôi có thể đại diện cho các nhà sản xuất thuốc, thiết bị và công nghệ sinh học, cũng như các bệnh viện, tổ chức nghiên cứu, phòng thí nghiệm lâm sàng, công ty công nghệ y tế, nhà cung cấp thiết bị y tế, nhà thuốc, cơ sở điều dưỡng lành nghề.

 

 

 

 

 

Chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng của mình theo những cách sau:

  • Các dịch vụ tích hợp. tư vấn pháp lý và thực hành các quy định pháp lý sẽ được áp dụng song song với nhau. Chúng tôi tin rằng lời khuyên pháp lý tốt nhất được cung cấp bởi sự hiểu biết sâu sắc về môi trường thực thi hiện tại và rằng biện pháp bảo vệ tốt nhất trong các vấn đề thực thi đòi hỏi sự hiểu biết nhiều sắc thái về các vấn đề quy định.
  • Quan điểm lâm sàng. chúng tôi kết hợp với các bác sĩ, các tổ chức chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các Tiến sĩ, giáo sư và các luật sư của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề khoa học, chúng tôi mang đến quan điểm lâm sàng đặc biệt cho một loạt các vấn đề pháp lý, bao gồm các vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc, chính sách lập pháp, bảo hiểm và bồi thường, nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng, và thông tin liên lạc.
  • Kinh nghiệm sâu sắc trong ngành. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả vì chúng tôi tư vấn cho khách hàng chăm sóc sức khỏe về một loạt các vấn đề liên quan đến quy định mỗi ngày và có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề thực thi và tranh tụng dân sự tại các tòa án trong cả nước.

Về chúng tôi : chúng tôi có các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn hoặc cả hai.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.