Luật sư KITA

Luật sư Kita tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM. Trước khi tham gia đồng sáng lập VIPRO LAW FIRM Luật sư KITA từng là chuyên viên Sở Tư pháp.

Luật sư Kita có nhiều kinh nghiệm liên quan đến các tranh chấp dân sự, tố tụng tòa án các cấp, hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại.

Luật sư Kita còn được Đoàn Luật sư TP.HCM ghi nhận các đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý từ năm 2009.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.