Luật sư Đinh Thanh Tâm

Tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM. Trước khi tham gia đồng sáng lập VIPRO LAW FIRM Luật sư Đinh Than Tâm từng là Kiểm Sát viên/ Công Chứng Viên.

Luật sư Tâm có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp với kiến thức chuyên sâu về: hình sự, công chứng, thừa phát lại, bất động sản, thừa kế,…

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.