Thuế

Chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên sâu về thuế và cách doanh nghiệp nhận thức các quy định về thuế cùng với quan điểm thực tế để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thuế ở nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Các luật sư của chúng tôi liên tục hỗ trợ để giúp khách hàng có thể hiểu các tác động về thuế phù hợp với quy định pháp lý và kinh doanh  đa ngành nghề.
Chúng tôi cũng đưa ra các tư vấn về thuế trong các lĩnh vực khác bao gồm: tái cấu trúc doanh nghiệp, các công ty phái sinh, cổ phần, lập kế hoạch thuế, phát triển lập pháp và quy định cũng như các vấn đề pháp lý về thuế của Nhà nước và địa phương, bên cạnh đó chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng và có kinh nghiệm trong việc xin hướng dẫn khác từ cơ quan thuế cũng như tham gia tranh tụng liên quan các tình huống phát sinh liên quan vấn đề thuế. Chúng tôi cung cấp các tư vấn phù hợp tình huống theo cách thức kịp thời, hiệu quả và phản ánh đúng mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.