Quy định về Thực phẩm, Thuốc và Thiết bị Y tế

Yêu cầu của khách hàng rất đa dạng, nhưng được thống nhất bởi một chủ đề chung: cam kết tuân thủ với quy định pháp lý chung và riêng đối với việc sản xuất, lưu hành ,v.v. của sản phẩm mang tính sáng tạo và ứng dụng. Chúng tôi tư vấn cách giải quyết các vấn đề pháp lý khó khăn bằng cách cung cấp cho khách hàng các giải pháp không chỉ mang tính giải quyết rủi ro trực tiếp mà còn giải quyết vấn đề vốn quan hệ đáng kể trong tất cả các cam kết về pháp lý và thực tế kinh doanh phức tạp mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt. Danh mục đầu tư của chúng tôi tập trung nhiều vào các nhà sản xuất dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế được tích hợp đầy đủ, cải tiến và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các công ty đang trong giai đoạn phát triển lần đầu tiên phải đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Cách chúng tôi tư vấn:
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đối mặt với các thách thức pháp lý bằng cách đưa ra các tư vấn về giải pháp mang tính sáng tạo, thiết thực phù hợp với thực tế kinh doanh phức tạp. Chúng tôi khuyến khích cách tiếp cận danh mục đầu tư để quản lý rủi ro, liên quan đến sự phân biệt cẩn thận giữa nhiều lĩnh vực mơ hồ về quy định mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt trên các nhượng quyền thương mại cụ thể của doanh nghiệp.
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động phù hợp với các quy định của cơ quan nhà nước luôn thay đổi bằng cách cung cấp các lập luận pháp lý và quy định quan trọng và lời khuyên chiến lược. Đồng thời, chúng tôi nhận thức sâu sắc sự khác biệt giữa những vấn đề mà luật sư đóng vai trò trung tâm và những vấn đề chủ yếu do các nhà khoa học và nhân viên quản lý giải quyết một cách thích hợp hơn. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ sự tham gia quá mức nào của các chuyên gia pháp lý đi ngược lại với lợi ích tốt nhất của khách hàng của chúng tôi.

Trong lĩnh vực thực phẩm, nhóm của chúng tôi giúp điều hướng các con đường quy định đối với thực phẩm y tế, thực phẩm dùng trong chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm thông thường, sản phẩm từ sữa và thực phẩm chức năng, đồng thời đã đại diện cho cả nhà cung cấp thành phẩm và thành phần chính về một số vấn đề pháp lý. Việc xác định an toàn cho thực phẩm và thực phẩm bổ sung là một phần quan trọng trong công việc của nhóm chúng tôi.
Một trọng tâm chính khác trong hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thẩm định theo quy định liên quan đến các giao dịch. Các luật sư của chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư cổ phần, người cho vay và các công ty mua lại đánh giá cơ hội trong tất cả các lĩnh vực khoa học đời sống và hỗ trợ khách hàng thực hiện thẩm định theo quy định, do đó cho phép đánh giá rủi ro toàn diện.

 

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.