Pháp luật về Kế toán và trách nhiệm liên quan

VIPRO đã đưa ra các quyết định chiến lược để phát triển một đội ngũ luật sư trong công ty nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên nhóm, liền mạch về mặt địa lý, chúng tôi hợp tác với các đối tác về dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để cung cấp các giải pháp sáng tạo cho tất cả các nhu cầu kinh doanh tức thời của họ, đồng thời lưu ý đến các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai
Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi trong môi trường phức tạp và được quản lý cao như hiện nay, các luật sư của chúng tôi có kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết đầy đủ các mối đe dọa, bao gồm: đại diện khách hàng trong các khiếu nại hành chính và các vụ kiện dân sự, và Những tác động ngày càng phức tạp của các cam kết quốc tế và xuyên biên giới.
Trong những năm qua, Vipro đã từng là đơn vị tư vấn đáng tin cậy một số tình huống của các công ty kế toán “Big Four”, nhiều công ty kế toán lớn nhất tiếp theo và nhiều công ty dịch vụ chuyên nghiệp.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.