M&A

VIPRO có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động M&A, Chúng tôi tư vấn, thực hiện toàn bộ quy trình liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập trong các lĩnh vực kinh tế thuộc nhiều thành phần khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch: cổ phần tư nhân, nước ngoài,v.v. thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi có đại diện đàm phán, tư vấn hoặc tham gia trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng trong các bước tiến hành M&A.

Không giống như nhiều công ty chỉ chỉ định nhân viên của công ty thực hiện các quy trình thẩm định, đánh giá; chúng tôi có thể chỉ định các luật sư thông thạo nhiều khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp đang có mục tiêu mua lại/ bán lại để hỗ trợ các hoạt động M&A của chúng tôi trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Hơn nữa, các luật sư VIPRO này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong soạn thảo và thương lượng với các đại diện và những thoả thuận mang tính chuyên biệt nhằm lựa chọn phương án giao dịch thích hợp. VIPRO có đủ nguồn lực và kiến thức chuyên sâu trong cung cấp cho các dịch vụ M&A cho khách hàng của mình.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.