Bất động sản

Luật sư của VIPRO được công nhận trong lĩnh vực của mình, làm việc trên nhiều ngành. Chúng tôi làm việc trên một loạt các giao dịch bất động sản, kiện tụng bất động sản. Kinh nghiệm này bao gồm tư vấn về các giao dịch lớn và phức tạp.
Ngoài các giao dịch bất động sản, các thành viên của chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền sử dụng đất và các quyền của chính phủ liên quan đến bất động sản, kiện tụng liên quan bất động sản, môi trường, tài sản và thuế chuyển nhượng. Chúng tôi cũng thông thạo về sự phức tạp của cấu trúc giao dịch bất động sản, các khía cạnh độc đáo của các dự án xây dựng và phát triển mới và quy định về bất động sản của chính phủ. Là một phần thiết yếu của hoạt động tư vấn bất động sản, chúng tôi khai thác liền mạch kiến ​​thức của các luật sư của công ty chúng tôi trong các lĩnh vực liên quan như thuế thu nhập, doanh nghiệp và bảo hiểm.
Chúng tôi luôn nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng và mang đến cho mỗi tư vấn của chúng tôi một cách tiếp cận thực tế theo định hướng kinh doanh và sự hiểu biết sâu sắc về mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.