Dự án Tài chính – Cơ sở hạ tầng

Đa dạng các lĩnh vực: Tận dụng mạng lưới luật sư rộng lớn của công ty, chúng tôi có những tư vấn pháp lý và giải pháp phù hợp với nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: tài chính, thương mại quốc tế và trọng tài, tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý, thuế, luật môi trường và bất động sản. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên cộng tác với các luật sư trong các hoạt động M&A về công nghệ và sở hữu trí tuệ để cấu trúc các liên doanh và giao dịch cổ phần liên quan đến nhiều dự án cơ sở hạ tầng.

Khả năng dịch vụ tích hợp: Kinh nghiệm của chúng tôi đại diện cho các nhà đầu tư, ngân hàng phát triển dự án cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng cái nhìn sâu sắc về các mối quan tâm tuân thủ và rủi ro dự án, cũng như lợi thế của từng hình thức tài trợ. Chúng tôi đàm phán và lập hồ sơ tất cả các khía cạnh của hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị và hợp đồng bao tiêu. Điều này bao gồm các thỏa thuận xử lý liên quan đến vận chuyển và cung cấp nhiên liệu, nước, vận hành và bảo dưỡng, truyền tải và kết nối, sử dụng đất, tài trợ nợ và vốn chủ sở hữu.

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.