Luật cạnh tranh và chống độc quyền

Các luật sư của chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề chống độc quyền.
Chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng của mình theo những cách sau:
Phối hợp pháp luật quốc tế. Chúng tôi cung cấp các tư vấn dựa theo các quy định pháp lý của quốc gia và quốc tế đối với các vấn đề của khách hàng, bao gồm các vấn đề thực thi chống độc quyền, hợp nhất, sáp nhập và vấn đề đầu tư. Những vấn đề đòi hỏi sự hiểu biết về luật pháp và quy định của nhiều quốc gia, cũng như luật pháp và truyền thống địa phương.
Kinh nghiệm sâu sắc. Nhóm của chúng tôi cung cấp quan điểm của người trong cuộc về các chính sách chính của chính phủ có ảnh hưởng đến vấn đề chống độc quyền.
Quan điểm kinh tế. Chúng tôi hợp tác với các nhà kinh tế học, những người làm việc với luật sư của chúng tôi để cung cấp cho khách hàng phân tích kinh tế và hiểu biết thực nghiệm về các vấn đề pháp lý và chính sách phức tạp.
Các dịch vụ tích hợp. Chúng tôi cộng tác với các đồng nghiệp trong các cuộc điều tra của chính phủ, các hoạt động mua bán và sáp nhập và sở hữu trí tuệ để đưa ra lời khuyên liền mạch về các vấn đề pháp lý và kinh doanh phức tạp

Tin Tức

không tìm thấy bài viết nào.